به وبلاگ الکتریسیته خوش آمدید

الكتریسیته در همه جای زندگی ما دیده می شود، الكتریسیته خانه ها را روشن می كند ، غذای ما را می پزد ، نیروی لازم برای كامپیوتر ، تلویزیون و دیگر وسایل الكترونیكی را تامین می كند. الكتریسیته ی باتری ها ، چراغ قوه را در تاریكی روشن می كند و ماشین ما را به حركت در می آورد. یکی از بخش های مهم الکتریسیته اختلاف پتانسیل الکتریکی است که به آن می پردازیم

ما در بخش‌های مختلف علوم با معنای پتانسیل آشنا شده‌ایم. مثلاً پتانسیل گرانشی و... اما در این بخش به بررسی پتانسیل الکتریکی می‌پردازیم. وقتی جسمی از یک ارتفاع بالا مانند کوه به سمت پایین سقوط می‌کند به این علت است که بین پایین کوه و بالای کوه اختلاف پتانسیل وجود دارد. البته این اختلاف پتانسیل گرانشی است. وقتی بین دو سر یک سیم اختلاف پتانسیل الکتریکی باشد باعث شارش الکترون‌ها می‌شود و یک جریان الکتریکی به‌ وجود می‌آید. عاملی را كه موجب جریان یا شارش بارهای الكتریكی از یك نقطه به نقطه دیگر می‌شود، اختلاف پتانسیل الكتریكی می‌نامند؛ بنابراین بار الكتریكی می‌تواند خود به خود از نقطه‌ای با پتانسیل الكتریكی بیشتر به نقطه‌ای با پتانسیل الكتریكی كمتر شارش نماید. اما برای شارش بار الكتریكی از پتانسیل كمتر به پتانسیل بیشتر باید كار انجام داد (مثل شارش آب بین دو نقطه كه با هم اختلاف ارتفاع دارند). اختلاف پتانسیل الكتریكی را با نماد V نشان می‌دهند؛ و یكای آن ولت است.